דיסקוגרפיה  

המיטב            2005

 

 

 

 

 

 

לא נשכח את יהונתן פולארד שבעוונותינו הוא מרצה 21 שנה בכלא האמריקני