שירים - אתי אנקרי

 

אם לא היית    

 ביצוע: אתי אנקרי

מילים ולחן: אתי אנקרי

 

   

 אם לא היית בא אלי הייתי נמה

אם לא היית בא אלי

 

אם לא אחזת בידי הייתי נמה

הייתי נמה בחיי

 

ככה וגם ככה

אני סחה

אבל נחה

 

אם לא היית בא אלי הייתי נמה

אם לא היית בא אלי

 

אם לא אחזת בידי הייתי נמה

הייתי נמה בחיי