נזכור את יהונתן פולארד על שהקריב נפשו למען עם ישראל