דיסקוגרפיה  

רואה לך בעיניים                        1990