י

 שירים - אתי אנקר

יודוך  

ביצוע: אתי אנקרי, רינת גבאי, לימור עמר

מילים: תהילים סז

לחן: אתי אנקרי

 

למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה לדעת בארץ דרכך בכל-גוים ישועתך יודוך עמים אלהים יודוך עמים כולם ישמחו וירננו לאומים כי-תשפט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלה, יודוך עמים אלהים יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו יברכנו אלהים וייראו אותו כל-אפסי-ארץ.