מדינת היהודים פרק ב
 

את הספר "מדינת היהודים - פרק ב" כתבתי במטרה שזה ישמש בתור מדריך טכני למדינה האוטופית, או מדינת הגאולה. ברור לי ולרבים אחרים כי זמן הגאולה זה עכשיו, ובתהליך הזה נזכה לראות גם בהקמת המדינה היהודית. אבל מה זה בדיוק מדינה יהודית? זה בדיוק הנושא עליו אני כותב. הספר שנמצא באתר זה מציג את הרעיונות בקווים כלליים בד"כ, ויש עדיין הרבה מה לעשות ולהוסיף לכן כל תגובה בעניין תתקבל בברכה. ראשית, אקדים ואומר שנקודת המוצא שלי היא מרכזיותו של העם היהודי. העם הזה נבחר במטרה לשרת את העולם על פי בחירת האל ולהביא את שם ה' בפני עמי עולם. המשמעות היא להראות שהאדם נברא בצלם, ומכאן כמובן לכבד את כל יצירי השם כדרך להכרת תודה לבורא. אבל ככל שמטרה זאת תהיה נעלה וקדושה, היא אינה אפשרית להגשמה כל עוד העם הנבחר עצמו אינו מכיר בשליחותו זו. לכן, לפני תיקון עולם נתחיל בכך שכל אחד יעשה תיקון עצמי. הרי לאהוב את השם יהיה חסר משמעות אם לא זה לא יבוא לידי ביטוי באהבת האדם והטבע. כשהאהבה תוטמע במעמקי הנפש, אפשר יהיה להצדיק בע"ה גם את משמעות השם שניתן: "ישראל". רק אז יהיה אפשרי להקרין את אורו של השם על שאר העולם.

הדינאמיקה של בריאת העולם, כוללת לא רק את הבריאה הפיזית, אלא גם זאת הרוחנית, וזאת מבוצעת באמצעות העם היהודי שנבחר להעביר את האמונה ואהבת האל לכלל האנושות. לגישתי, באופן תיאורטי בריאת העולם לא הסתיימה ולא תסתיים עד כי האנושות תגיע לדרגת האל.  לכן, יחד עם ההתפתחות האנושית, מגלה הבורא לכל דרי הארץ את צפונות הטבע ואוצרותיו וזאת קמעה קמעה תוך סנכרון מדויק עם הצורך והיכולת של האנושות להתרחב ולפרוץ קדימה. כהכנה לתפקידו, עבר העם היהודי לכל אורך ההיסטוריה, טיהור וזיכוך רעיוני- מצד אחד, יחד עם קיבוץ ושילוב כל גווני העם הזה למקשה אחת, מצד שני. התוצאה: העם הולך ומשתבח לאורך הדורות, חזק יותר וב"ה יהיה גם אמוני יותר. בדרך זו- מתוך עירוב ספקטרום רחב של גוונים וטעמים הבאים מכל קצווי העולם יבנה עם אחד ששילוב הכוחות שבו יאפשר השגת המטרה הקדושה של הפצת תורת האל למען גאולת האדם. במושג גאולת האדם אני רואה ביטוי לשחרור נפש האדם מהשתעבדות לדעות מוקדמות וקיבעון מחשבתי, וזאת בהמשך לנקודת המוצא שלי כי האדם הוא טוב מיסודו. 

היכן משתלבת מדינת ישראל בתמונה? הרי לכל אורך ההיסטוריה, בגלות ובארץ, תרם העם היהודי לציביליזציה העולמית הרבה מעבר לחלקו היחסי באוכלוסיה. עכשיו שיש את המדינה הישראלית, חיזוק הבית וכינון המדינה הם שנמצאים במקום הראשון בסדרי העדיפויות ואילו חיזוק הזהות היהודית יחד עם הגשמת החזון אינם נמצאים בחזית סדר היום של המדינה. האמת היא שאני בהחלט מבין זאת כי הרי המדינה הזאת אינה מדינה יהודית כי אם ישראלית מדינת כל אזרחיה, שהיום יש בה רוב של אזרחים ממוצא יהודי. לכן לכאורה יהיה זה אנטי ממלכתי לקדם אינטרסים של קבוצה אחת על פני כל קבוצה אתנית/חברתית אחרת. למרות הכל יש להודות כי המדינה הישראלית הנה שלב מהותי והכרחי בתחיית עם ישראל והגאולה ולכן יש לעשות הכל בכדי לשמור עליה ולחזקה. אמנם יש כאן פרדוקס בכך שמקימי המדינה שהנה חלק מהגאולה, היו ברובם מחללי שבת ואפיקורסים, אבל האמת היא שכל דבר מכוון מלמעלה ולכל אחד חלק ותפקיד, יהודים ולא יהודים, שומרי מצוות ושאינם, וכולם פועלים כחלק מתכנית פעולה נסתרת וגלויה של הקב"ה, בצעדים קטנים ובצעדים גדולים, למען מלכות שמיים.

מתי תקום מדינה יהודית? היום העם אינו בשל לרעיון הגאולה, לכן אין טעם לרוץ ולדרוש מדינה יהודית עכשיו. זה רק יגרום בלבול ועיכוב נוסף. כשתהיה אחדות (ולמעשה לא חשוב תחת איזו מטריה) אפשר יהיה להתקדם הלאה מבחינה מעשית. השאיפה לגאולה תבוא לידי ביטוי קודם כל בהתנהלות היומיומית של העם והמדינה עד כי מדינת ישראל תהפוך למדינת יהודה. מתי יתקיימו התנאים הנכונים להקמת המדינה? לכאורה ההסבר פשוט: יתרחשו אירועים שיגרמו לכך שהמדינה הישראלית תפסיק להתקיים ותקום במקומה המדינה היהודית. אירועים דרמטיים כאלו יגרמו לשורדים לעבור שינוי רוחני פנימי וכתוצאה גם בניה מחדש של הזהות היהודית. כה חזק יהיה התהליך עד כי העם (אדמה) יעבור מהלך של התכה וגיבוש מחדש והאמונה בשם תהיה נחלת הכלל.

מה מהות המדינה היהודית? איך היא תתנהל? האם היא תהיה דמוקרטיה או מדינת הלכה, ובכלל מה זה מדינת הלכה? הכל נמצא בספרי "מדינת היהודים פרק ב'" (שם זמני), בו מתוארים דרכי ההנהגה השלטונית של המדינה היהודית על פי התורה והמוסר כפי שאני חושב, בחיזוק סימוכין ממקורות היהדות. בנוסף, אני מצרף פרקים בנושאים כלליים של אקולוגיה חברה וכלכלה שראוי לאמץ את עיקריהם בכל מדינה נאורה בעולם.  כוונתי שחיבור זה יהוה אתגר רעיוני לכל אלו המאמינים באמת ובתמים ברעיון של מדינה יהודית מצד אחד, ומוסרית-אוטופית מצד שני. לדעתי לא חייבת להיות התנגשות בין השניים, ולמעשה אסור שתהיה התנגשות בין שני הרעיונות.

  לקריאה לחץ כאן:  מדינת היהודים פרק ב'.        

            ד"ר חיים חרמון     

      תגובות והערות    haim@hermon.com