מדיניות משרד החינוך בנושא עישון סיגריות


משרד החינוך בישראל, באמצעות השירות הפסיכולוגי ייעוצי, משקיע מאמצים רבים בתכניות מניעה במוסדות חינוך ברחבי הארץ. החוק החדש שיצא ב- 1/8/01,יב' אב תשס"א, שולל באופן מוחלט עישון סיגריות, נרגילות ומוצרי טבק אחרים ע"י תלמידים בבית הספר. משרד החינוך מתייחס אל תופעת עישון מוצרי טבק (כולל נרגילות) כאל תופעה מדאיגה הניתנת למניעה בהפעלה של תכנית המניעה על פי עקרונותיה.


על פי החלטת שר החינוך והתרבות שפורסמה בחוזר מנכ"ל נ'ה/2, הונהגו בבתי הספר תכניות למניעה ראשונית של עישון סיגריות, שתיה בלתי מבוקרת של אלכוהול ושימוש בסמים לא חוקיים כחלק בלתי נפרד מתכניות הלימודים. התכניות למניעת עישון מופעלות על ידי השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י). התכניות מיושמות על פי עקרונות המניעה בתחומי החומרים הפסיכואקטיביים לסוגיהם. מדיניות המשרד הינה לשלב התכניות כחלק מתכנית הלימודים בכיתות א'-יב'. המלצת המשרד היא שיש להתמקד בתכניות מניעת עישון בעיקר במעברים - מסיום בית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, וזאת בהסתמך על המחקרים שמצביעים על הגברת עישון במעברים בבתי הספר.


על פי תפיסת המשרד, התכניות מופעלות בסדנאות ובשיעורים בשיתוף עם יועצים, מחנכים ומורים שהוכשרו לכך. התכנית משלבת גם מרצים אורחים ועזרים שונים כמו סרטים, הצגות וכו'. דגש מיוחד מושם על הפעלת עמיתים - תלמידים העוברים הכשרה מיוחדת בסדנת עמיתים, ואשר מונחים לקחת אחריות על התכנית בשיתוף עם מחנכי הכיתות והיועצים.


ביחידה למניעת סמים, אלכוהול ועישון שבשפ"י פועלים מפקחים ומדריכים מחוזיים בכל המגזרים המתמחים בנושא העישון, ואשר מנחים את הצוות החינוכי והיועצים בהפעלת תכניות מניעת עישון. המפקחים והמדריכים פועלים במדיניות מתואמת עם היועצים הבכירים בשפ"י.


התכנית כוללת נושאים התפתחותיים, התנהגותיים וערכיים כמו מידע על עישון אקטיבי ופסיבי, מידע על נזקי עישון נרגילות, דרכי התמודדות במצבי לחץ, השפעת הקבוצה על אופני הבילוי של המתבגרים, הכרת המסרים והמניעים של הפרסומת והשפעתה עלינו, התמודדות עם פיתויים, קבלת החלטות, אסרטיביות ומיומנות לזיהוי מצבי סיכון.


המשרד שואף לעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים העוסקים במניעת עישון: משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, המחלקה לחינוך ולקידום שירותי בריאות כללית והליגה למחלות ריאה בישראל. שיתוף פעולה זה מניב פעילות משותפת ואיגום משאבים וכוחות המתמקדים בעשייה החינוכית ובמניעה. המשרד ממליץ על שילוב הרצאות רופאים, סטודנטים (פר"ח, חל"ב), נציגי האגודה למלחמה בסרטן ואחיות כחלק מהתפיסה של איגום משאבים במניעה.

 

http://www.education.gov.il/mazkirut_pedagogit/ishun.htm

 

 

 

 

האתר נבנה ע"י חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים