פולארד- חוק האדישות והשחיתות
 ערוץ 7----- 18 מרץ 2004 / כ"ה באדר תשס"ד

 

יהונתן פולארד, הסוכן הישראלי הכלוא 18 שנים בכלא אמריקני, דורש מחכ"ים למשוך את הצעתם לחוק הקרוי "חוק פולארד". "במקום לדאוג לי חוקקתם חוק לאדישות פוליטית ושחיתות כספית", כותב להם פולארד.

"אני המום. אני ביקשתי לחוקק חוק שיגדיר מדיניות מסודרת בעניני, יבהיר את מעמדי כשבוי וייאלץ את הממשלה לנקוט בצעדים אפקטיביים שיבטיחו את שחרורי. במקום זאת יזמתם הצעת חוק שענינה אדישות פוליטית ושחיתות כספית", כך כותב יהונתן פולארד הסוכן הישראלי הכלוא מזה 18 שנים בכלא האמריקני, לחברי הכנסת מיכאל איתן, גלעד ארדן, ואורית נוקד.

כתבתנו רותי אברהם מוסרת כי דבריו באו בתגובה ליוזמת החוק הקרוי "חוק פולארד" שנועדה לקדם את הפעילות לשחרורו. פולארד דורש מהם למשוך את הצעת החוק בחזרה.

מדובר בהצעת חוק עליה כאמור חתומים חברי הכנסת מיכאל איתן, אופיר פינס, גלעד ארדן, שאול יהלום, אורי אריאל, אריה אלדד ואורית נוקד. במטרת החוק נכתב כי "מטרת חוק זה לקדם את הפעילות למען שחרורו של אזרח מדינת ישראל, יהונתן פולארד, שפעל בשליחות המדינה כסוכן וכלוא יותר מ 18 שנים בכלא בארה"ב, וליישם את ההחלטות שקיבלה הכנסת בענין שחרורו. זאת באמצעות מיסוד הפעילות וקביעת חובת דיווח על פעילות הממשלה בנושא לכנסת, ובאמצעות הקמת קרן לתמיכה בפעילות למען שחרורו".

החוק כולל מחוייבות ממשלתית לגבש תכנית פעולה למען שחרורו של פולארד, מינוי אחד מחברי הממשלה לרכז את הפעילות למען שחרורו, הטלת חובת דיווח של ראש הממשלה לכנסת באשר לתכנית הפעולה וזאת תוך 60 ימים מיום תחילת החוק. "השר הממונה ידווח לועדת החוץ והבטחון של הכנסת אחת לשלושה חודשים החל ממועד הדיווח הראשון ועד לשחרורו של יהונתן פולארד".

עוד נכתב בהצעת החוק: "שגריר ישראל בארה"ב יבקר את יהונתן פולארד אחת ל 6 חודשים לפחות". ע"פ הצעת החוק תוקם קרן לתמיכה בפעילות לשחרור יהונתן פולארד "הקרן תנוהל על ידי השר הממונה. הקצאת כספים מכספי הקרן תיעשה על ידי השר הממונה באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת".

כתבתנו מציינת כי בין הפעילויות המוצעות בסעיף "תכנית הפעולה" הן: "פעולות מותרות לפי דיני ארה"ב לשם השפעה על דעת הקהל בארה"ב למען שחרורו של יהונתן פולארד" וכן "פעולות מותרות בקרב אנשי ממשל, אנשי אקדמיה, קהילות יהודיות וקהילות אחרות התומכות במדינת ישראל, מנהיגות דתית, ארגוני זכויות אדם ואזרח למען שחרורו של יהונתן פולארד".

אך כאמור פולארד זועם על הצעת החוק ואף דורש לבטלה. במכתב אישי אל חברי הכנסת כותב פולארד כי החוק מתמקד בפעילות למענו ובמתן מימון נכבד לפעילות זו אך אינו משרת את המטרה הנחוצה באמת, את שחרורו.

החוק, לדבריו, צריך היה להבטיח כי ממשלת ישראל תבהיר את מדיניותה הרשמית כלפי פולארד כסוכן של מדינת ישראל, את המחוייבות שלה כלפיו, כנובע מכך, וגם את יחסה של ישראל כלפי תנאי החזקתו של סוכנה בידי ארה"ב.

החוק צריך לחייב את מדינת ישראל להצהיר באופן רשמי כי "יהונתן פולארד היה סוכן ישראלי שפעל בתום לב ומתוך נאמנות לממונים עליו מטעם ממשלת ישראל. וכן כי ממשלת ישראל נטלה אחריות מלאה לפעולתו של פולארד והיא אף מתנצלת באופן רשמי על כך בפני ארה"ב".

מדינת ישראל צריכה להביע כעס על יחסה של ארה"ב, כותב פולארד: "מדינת ישראל כועסת על פסק הדין החמור ועל התנאים בהם מוחזק סוכנה יהונתן פולארד, ללא הצדקה ביחס למעשה. ממשלת ישראל מפנה את תשומת הלב להודאתו של מי שהיה מזכיר ההגנה קספר ויינברגר לפיה 'פרשת פולארד היתה שולית והיא נופחה מעבר לחשיבותה האמיתית'".

פולארד מוסיף כי בחוק היה צריך לכתוב כי "ממשלת ישראל מצפה כי ארה"ב תמלא את כל ההתחייבויות הקודמות שלה בנוגע לשחרורו של פולארד וכן כי העצומה עליה חתומים 112 חברי כנסת ובה הם קוראים להחזיר את פולארד למולדתו, מדגישה את העובדה כי ממשלת ישראל והעם בישראל רואים בשחרורו ענין בעל עדיפות לאומית".

עוד כותב פולארד כי החוק צריך לפרט בדיוק את המחוייבות הממשלתית כלפיו כולל התנאים בהם יש להחזיקו, את המאמצים המושקעים בשחרורו בהתאמה לכללי משרד הבטחון בנושא, וכן את ההוראות המדוייקות לשגריר ישראל בארה"ב, כדי שיוכל לפעול להפחתת הסבל מתנאי כלאו.

על ישראל לשגר הודעה ברורה לארה"ב לפיה ישראל נחושה באשר לדרישה לשחרר את פולארד, כותב פולארד וכן להגדיר כי בעל הסמכות בכל הנוגע לסוכן הישראלי יהונתן פולארד הוא שגריר ישראל.

לשם כך, מוסיף פולארד, צריכה ממשלת ישראל לקבל החלטה בנדון וכן להגדיר את המעמד של סוכנה כשבוי.

אין בפעילויות המפורטות בחוק כדי לסייע לשחרורי, כותב פולארד, אך יש בהן כדי להמשיך להונות את הציבור כאילו הממשלה אכן משקיעה מאמץ בכך.

"אם זה המיטב שאתם יכולים לעשות עבורי אבקשכם לחדול מפעילותכם עבורי ולמשוך את החוק בחזרה", כותב פולארד לחברי הכנסת.