"נשחרר את יהונתן בכח התמימות" / ראיון עם אלי יוסף
חנניה מיכאלי עמיצור מכמש, "לחבבניק" - ירחון תנועת אריאל, אלול תשס"ג

התקשרתי לאלי יוסף שהוא פעיל מס' 1 בנושא של יהונתן פולארד. לבקשתי הוא הסכים לבוא להתראיין, אך הוא עסוק מבוקר ועד ערב בהרצאות ובעיסוק כולל בנושא. לכן השעה בה הצלחתי להשיגו ולראיין אותו היא 1:00 בלילה (!!!) לאחר יום מלא בהרצאות ברחבי הארץ ולפני יום שתחילתו היא יציאה בשעה 7:00 בבוקר לסבב הרצאות ברמת הגולן.

מה קרה פתאום שהתעוררת לפעול בנושא של יהונתן פולארד?

האמת היא, שבן אדם צריך לפעול למען יהונתן פולארד וכל אדם באופן טבעי, אבל כמובן שכל אחד קצת נשחק בעבודתו והוא שוכח... באופן אישי קרתה לי טראומה שקראתי את הסיפור של ראול וולנברג איך אדם, אחרי שהציל 100,000 יהודים נזרק לכלא הסובייטי ושם בכלא הוא פוגש אסיר אחר ששמו קפטן ריכטר והוא קצין ס.ס. לשעבר. וקצין ה ס.ס. אומר לוולנברג: "וולנברג, הצלת יהודים? השתגעת? תגיד לי וולנברג, מישהו מכל היהודים האלה, בכלל חושב עליך עכשיו? אתה לא מתחרט על מה שעשית? אתה בדיחה וולנברג! אתה פשוט תמים!" ההערות האלה של קצין ה ס.ס. פשוט מטריפים את ראשי ואינני יכול לסבול את הרעיון שאדם יושפל בצורה כזאת אחרי שהציל אנשים מישראל. כך הוא פעל וכך יהיה שכרו? במילים פשוטות אין דבר יותר משפיל לאדם שאחרי שהוא פעל להציל עם רב שאותו עם רב נוטש אותו. ולכן, הסיפור של יהונתן פולארד דומה בהרבה. הנה בא אדם, רצה להציל את ישראל מסכנה של גזים, והנה הוא ננטש בבית סוהר כאילו הוא כלום, כאילו הוא לא קיים! והדבר הזה פשוט לא נותן מנוחה לראשי. ובהרבה שנות איחור קמנו לפעול כדי לשחרר אותו ולהביא אותו הביתה. ואולי, אולי גם להסיר חרפה מישראל.

הוא נמצא בכלא כבר למעלה מ 18 שנה. יש בכלל סיכוי?

הכוח שיכול להוציא את יהונתן פולארד מבית הסוהר, לפי דעתי, זה אותו כוח שבגללו הוא נכנס לבית הסוהר. הוא נכנס לבית הסוהר בגלל תמימות שהעם שלו לא ידע להעריך. ברגע שאנחנו נעריך את תמימותו אנחנו גם כן נתלבש באותה תמימות, נתעצם באותה תמימות. וכשנעצים את עצמנו באותה תמימות, נוכל לפרוץ כל גדר, כל שער, כל מסך ברזל, כל דבר נוכל לפרוץ וגם את בתי הכלא של ארה"ב. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נתעצם בתמימותנו אין לי כל ספק, שאנחנו אכן נשחרר אותו.

יש לכם תקציבים מגוף כלשהו שמסייע לכם?

אין לנו כל תקציב משום גוף. הפעולה קמה מתוך לב שרוצה לפעול. בלי תקציב, בלי כלום. ואז באים יהודים טובים. כל אחד תורם משהו. אחד מזמנו, שני מכספו, סכומים קטנים. וכל אחד תורם! ובעז"ה הסכומים שבאים, מותאמים לגודל הפעילות שלנו. ברגע שבעז"ה נצטרך לעשות מבצע להביא מליון יהודים מול הכנסת אז גם יוולד הכסף לעשות את זה. כל הכסף הוא פשוט מותאם לצרכים. כרגע יש התעוררות קטנה, יש כספים קטנים. עוד מעט תהיה התעוררות גדולה, יהיו כספים מתאימים. במילים פשוטות, הכסף למרות שאין זה לא יהווה בעיה, הוא לא יכול להוות בעיה. הכסף יבוא לפי התעוררות הרוח.

בסה"כ ההתעוררות של הציבור לנושא של יהונתן פולארד עלתה מאוד בשנה האחרונה. איך אתה מסביר את זה?

קמו כמה יהודים טובים, יקרים, שהתחילו לחבק את הכאב שלו, שהתחילו לדמיין מה עובר עליו בכלא. הרב שלמה אבינר כתב מספר מאמרים שהחלו להביא אנשים לשאול "מה קורה פה?". על ידי זה שכמה אנשים מחבקים את הכאב, זה הסוד. הסוד זה לחבק את הכאב של אחיך כמו שהוא חיבק את הכאב שלך. אפילו שהכאב עוד לא קרה לך, הוא רק דמיין מה יקרה אם ישראל תופצץ. הוא חיבק את הכאב. ברגע שאנחנו מחבקים את הכאב שלו, אנחנו מגלים שנבראנו בצלם אלוקים, שנבראנו עם כוחות, שנבראנו עם עוצמות. ואז אותו כוח מתפשט באומה. ובעז"ה ע"י שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יחבק את הכאב זה יתפשט. אז ברוך ה' עכשיו התחלנו להתעורר. אנחנו צריכים לחזור בתשובה כי שמונה עשרה שנה היינו רדומים. ולכן אנחנו פועלים, לא פעם בשנה או פעם בחצי שנה, כל שבוע אנחנו מארגנים פעילויות, כל פעילות יותר גדולה מהפעילות הקודמת. ובעז"ה אנחנו נשחרר את יהונתן עוד לפני ראש השנה.

מה יש לך לומר לחברי תנועת אריאל, מה יש בפועל לעשות ומה הנוער יכול להועיל למען שחרורו של יהונתן פולארד?

הנוער הבריא הוא נוער תמים. הנוער של אריאל חייב לפתח ולטפח את התמימות הזאת. במילים פשוטות, ילד מעל גיל 12-13 לא רק שהוא יכול להתקשר לראש הממשלה ולדרוש את שחרורו של יהונתן, לא רק שהוא יכול להפיץ עלונים, לא רק שהוא יכול לחלק מדבקות. הוא יכול להאמין שגם הוא יכול לדמיין דרך חדשה שלא אני ולא אתה חשבנו עליה! כל אחד שמחבק את הכאב שלו יבוא עם רעיונות, עם יוזמות, עם הצעות. פתאום אחד יגלה שהוא מכיר מישהו מארצות הברית, שהוא יודע על מישהו שהוא בסנאט. השני פתאום יגלה שהוא מכיר מישהו שמישהו אחר מכיר. כלומר, לפי כוח החיבוק שלנו כך אנחנו מגלים קשרים איך לעזור ליהונתן, איך לשחרר אותו. ובעז"ה אותו נער תמים יזכה לא רק ללכת לקבל את פניו בשדה התעופה ולעשות עבורו סעודת הודיה. אלא בעז"ה כמו שנאמר "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", יהונתן שמאסו בו, רמסו אותו, יהיה לראש. הוא יביא בעקבותיו מליון יהודים וכל מי שפועל כדי לשחרר את יהונתן פולארד הוא הכוח שיביא מליון יהודים לארץ ישראל.

מתוך לחבבניק - ירחון תנועת אריאל
גליון חודש אלול תשס"ג מס' 7