לראשונה מאז מעצרו לפני 12 שנים - ישראל מתכוונת להודות כי פולארד פעל בשליחותנו ידיעות, ספטמבר 1998

קטעי עיתונות 1998