אסתר פולארד: שוב בגדו ביהונתן
07:59, 6 נובמבר 2003 / י"א בחשון תשס"ד

 

אסתר פולארד אומרת כי השמטת שמו של יהונתן מרשימת הנעדרים והשבויים המוקראת בכנסת היא "בגידה כמו לפני 19 שנים". לדבריה הגיב פולארד באורח קשה לאירוע בכנסת.

מטה הפעולה למען שחרור פולארד גינה בחריפות את "החזיון המביש", שהיה בכנסת השבוע במהלכו נשמט שמו של יהונתן פולארד מרשימת השבויים והנעדרים אותה הקריאה ח"כ רוחמה אברהם. הקראת הרשימה היא חלק מיוזמה של אברהם שזכתה לברכת יו"ר הכנסת ראובן ריבלין לפיה תקריא אברהם בכל שבוע את שבוייה ונעדריה של מדינת ישראל ואת הזמן שעבר מאז נפלו בשבי. בסופו של דבר פולארד הוזכר עם עזאם עזאם לחוד ועל ידי יו"ר הכנסת.

אסתר פולארד שהתראיינה לסוכנות הידיעות "אימרה" אומרת כי פולארד הגיב באורח קשה מאד לאירוע שהיה בכנסת.

מלכתחילה לא היתה כוונה להקריא את שמו של פולארד אומרת אסתר פולארד, ויו"ר הכנסת הונה את הפונים אליו, מטה הפעולה למען שחרור פולארד והאינטרנט של ערוץ 7 , בטענו כי השם יוקרא, וזאת כדי למנוע פעילות וליצור "שקט תעשייתי".

אין בכך חידוש, אומרת פולארד, מדובר לדבריה בדפוס מרמה הננקט כלפי יהונתן פולארד ולא בפעם הראשונה.

גם לפני 19 שנים חושפת פולארד, קיבל יהונתן הוראה ממפעיליו לבקש מקלט בשגרירות ישראל. "המילים הראשונות שקידמו אותו בהכנסו לשגרירות היו: 'ברוך בואך הביתה'", אומרת אסתר פולארד. לאחר מכן התקשר אחד הפקידים הבכירים לירושלים לקבלת הוראות. בתום השיחה אמר ליהונתן: "אתה מוזמן להשאר בשגרירות אך עליך לשם כך לצאת תחילה מהכניסה שנכנסת דרך החניה, ולשוב ולהכנס, הפעם מהכניסה הראשית".

אנשי השגרירות כמו גם יהונתן ידעו כי ה
FBI ממתין לו בשערי השגרירות כדי לעוצרו, אומרת פולארד.
כך קרה גם בכנסת. תחילה פרסמו כי יקריאו את הרשימה. כשהתברר ששמו של יהונתן נעדר ממנה אך רבים מחו על כך ולכן יו"ר הכנסת הודיע כי שמו של יהונתן פולארד יכלל ברשימה ולמעשה לטענתו "הוא היה שם כל הזמן". רק לאחר שח"כ אברהם הקריאה את השמות ולא הזכירה את פולארד התבררה הטעיה.

גם עפ"י הקריטריונים שהציבה ח"כ אברהם להכללת השמות "נפילה בשבי בפעילות מבצעית" יהונתן נכלל אומרת אסתר פולארד. יש לזכור כי הוא שירת במסגרת יחידת הלק"מ, יחידת המודיעין של משרד הבטחון ונפל בשבי בעת שירותו בתפקיד.

לדבריה שירותי המודיעין פועלים תמיד כאילו המדינה במצב מלחמה ולכן כל מי שמשרת במודיעין של מדינתו לדידו הוא משרת במצב מלחמה גם אם ארצו שרויה בשלום.

יתירה מכך מוסיפה פולארד החיילים שנפלו בשבי בהר דב, שסביב עיסקת שחרורם מתנהל מו"מ עם החיזבאללה נפלו בשבי במהלך סיור פטרול שגרתי על הגבול הלבנוני, ובעת שלום משום שמדינת ישראל לא הכריזה על מצב מלחמה.

פולארד מוסיפה כי יו"ר הכנסת בהצמידו את עזאם עזאם אל יהונתן פולארד העמיד בסכנה חמורה את עזאם עזאם, משום שבכך מחזק ריבלין את הטענה המצרית כי עזאם עזאם הוא מרגלי ישראלי, בעיקר כאשר טננבאום לא מוזכר יחד עם פולארד ועזאם.

לשאלת ד"ר לרנר ראש סוכנות "אימרה" האם הסטטוס של סוכן ישראלי מקנה ליהונתן פולארד זכויות הקבועות בחוק, השיבה פולארד כי בתקופת כהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה הוכר פולארד כסוכן ישראלי. בעקבות הכרה זו שבאה לאחר עתירה לבג"ץ, משך פולארד את עתירתו וסבר שמשמעויותיה המעשיות ייושמו באופן מיידי. לא כך קרה היא אומרת.

ההכרה הממשלתית בפולארד כסוכן, לא הביאה ליישום הנובע ממנה. משרד הבטחון לדבריה הוא שאחראי להענקת זכויותיהם של סוכנים ישראלים שנעצרו. עפ"י החוק הם מקבלים גימלה חודשית, דואגים לעניניהם הרפואיים ולבני משפחותיהם כמו כן מחוייבת מדינת ישראל לעשות כל מאמץ כדי לשחררם. כיון שיהונתן לא קבל דבר מהמגיע לו, "ערכנו בדיקה והתברר כי הוא אינו מוכר במשרד הבטחון".

לדבריה יש בכך כדי להסביר את התעלמותה של מדינת ישראל ממצבו מאחר שאין מי שמוגדר כנושא באחריות להענקת זכויותיו ולפעילות עבורו.

"האירוע בכנסת היה במידה רבה 'הקש ששבר את גב הגמל' אצל יהונתן" אומרת אסתר פולארד ומוסיפה כי "18 שנות התעלמות מצד ממשלות ישראל ממצבו, חוסר התמיכה, הדאגה, וכן חוסר המאמץ לסייע לשחרורו, לחזק אותו מורלית וכלכלית, כל אלו קשים עתה יותר מפעם לעיכול".
בעיקר האופן של ההתרחשויות.

היא ציינה כי הוא הביע סלידה עמוקה ממה שאירע אך אמר כי יותר מכל הוא מודאג מדו הפרצופיות, מכפיות הטובה ומדרכי הרמייה של "אלו המתיימרים להנהיג את העם הזה". הוא מביע דאגה עמוקה לגורלו של עם ישראל, למתרחש במדינה ולאן זה מוביל, אומרת פולארד.

אחד הגורמים שמטה שכם למאמץ לשחרורו של פולארד היא סיעת המפד"ל שהחליטה בישיבתה השבועית לפעול להכרזתו כאסיר ציון.

כתב האינטרנט של ערוץ 7 אביחי אברהם מציין כי על ההכרה באסיר ציון מופקדת ועדה במשרד הקליטה, ועם הכרזתו מוענקים לו עפ"י "חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם" זכויות, והשתתפות המדינה בנושאי רווחה וקיום.

הרב יוסף מנדלביץ "אסיר ציון ותיק" אומר לכתבנו כי "הגדרתי כאסיר ציון נתנה לי הרגשה שאני חלק בלתי נפרד מארץ ישראל מעם ישראל ושפעלתי ישירות למען ציון".

עוד הוסיף מנדלביץ כי אם עד עתה איזכורו של פולארד לווה בנימה של התנצלות ובושה בקרב הדוברים השונים, הרי שהכרזתו "אסיר ציון" מהווה חיזוק גדול במאבק לשחרורו.

עם זאת מציין הרב מנדלביץ אין להסתפק בהצהרות בלבד ויש להמשיך ללחוץ על רה"מ שרון לפעול למען שחרורו. לדבריו מרגע בו יוכרז פולארד "אסיר ציון", מעמדו בקרב יהדות ארה"ב ישתנה, ומנהיגיה יהיו חייבים לפעול למענו כיהודי השבוי בגולה.

גם מדינת ישראל תהיה מחוייבת לגנות את המשך החזקתו של פולארד ה"אסיר ציון" בשבי האמריקני.
"אנו מצווים על מצוות פדיון שבויים בכל מצב, במיוחד כשמדובר על יהודי שיושב בכלא שנים רבות כל כך על שסייע לאחיו היהודים היושבים בציון", כך אומר הרב הראשי הרב יונה מצגר בראיון לכתבנו.
הרב מצגר הוסיף כי יש לחזק את ההחלטה להכיר בפולארד "אסיר ציון", וכל תואר שיוענק לו ויביא לשחרורו המוקדם, מבורך וראוי לציון לשבח.

לדבריו הוא עתיד לצאת בקרוב לסיור בארה"ב ובמסגרת מפגשיו עם אנשי ממשל ומנהיגי היהדות יעלה בפניהם את הצורך לפעול לשחרורו של יהונתן פולארד.

http://www.a7.org/news.php?id=64296