אין תגובה למסר של קרצר פולארד דורש משצ'רנסקי להתפטר
12:11, 21 יוני 2004 / ב' בתמוז תשס"ד http://www.a7.org/news.php?id=81431

 

בפנייה חריפה אל השר נתן שרנסקי דורש יהונתן פולארד מהשר שרנסקי להתפטר מתפקידו כשר הממונה על הטיפול בשחרורו. "פעולותיך מביאות רק נזק ולא תועלת והן אינן נעשות מתוך כוונה כנה להועיל לשחרורי", מאשים פולארד את שרנסקי.

 

בפנייה חריפה אל השר נתן שרנסקי דורש יהונתן פולארד מהשר שרנסקי להתפטר מתפקידו כשר הממונה על הטיפול בשחרורו. "פעולותיך מביאות רק נזק ולא תועלת והן אינן נעשות מתוך כוונה כנה להועיל לשחרורי", מאשים פולארד את שרנסקי.

כתבת
INN רותי אברהם מוסרת כי פולארד מאשים את שרנסקי שמונה לפני מספר חודשים בידי רה"מ לטפל בעניינו של פולארד, בהתעלמות ממכתביו העוסקים בדרכי הפעולה שיש לנקוט בעינינו ובעיקר בהתעלמות מהזדמנות נוספת לדרוש את שחרורו.

פולארד מציין במכתבו כי הגיע מידע על כך שאישיות שפנתה אל שגריר ארה"ב בישראל שמעה ממנו כי "על ממשלת ישראל להגיש בקשה רשמית לשחרר את פולארד". השר שרנסקי פנה ואימת את המידע בשיחתו עם השגריר.

דבר לא נעשה עם מסר זה כותב פולארד ומוסיף כי פניותיו אל שרנסקי בניסיון לברר עימו באשר למידע זה, לא העלתה דבר.

יתירה מכך טוען פולארד, שרנסקי הפר הסכמה ביניהם, עליה הוחלט במהלך ביקורו של שרנסקי בכלאו של פולארד לפני מספר חודשים. הוסכם כי שרנסקי לא ייצור קשר עם חורשי רעתו של פולארד בקהיליית המודיעין האמריקנית. במכתב אומר פולארד כי שרנסקי הסכים כי יצירת קשרים אלו יש בה כדי לגרום נזק ולא תועלת והבטיח כי לא יפנה לאותם גורמים.

פולארד מוסיף כי התברר לאחר מכן שבניגוד למוסכם, השר שרנסקי יצר קשר עם כמה מאותם גורמים ובעיקר עם שר ההגנה דאז, קספר ווינברג שאמר לשרנסקי כי יהונתן צריך להישאר בכלא על מנת שיהווה גורם מרתיע מפני ריגול ידידותי בארה"ב. טענה זו אומר פולארד שקרית וחצופה בעיקר על רקע שחרורו של רוברט קים מרגל עבור מדינה ידידותית, דרום קוריאה, וזאת לאחר 7 שנות מאסר מתוך 9 שנגזרו עליו בגין עבירה דומה לזו של פולארד.

פולארד אף מאשים את שרנסקי בטיוח האמת בכך שאינו יוצא ומפרסם את אשר אמר לו בשיחה אישית כי הועדה הבינמשרדית בראשה עומד מזכיר הממשלה משמשת למעשה כ"חברה קדישא" שתפקידה "לקבור" את פולארד בעודו בחיים בתוך הכלא.

פולארד, מוסרת כתבתנו, מציין כי הוא מצטער על הפניה הפומבית אך מאחר ולא קיבל תגובה כלשהי הוא דורש באופן זה את התפטרותו של השר שרנסקי.

רבקה קנריק יועצת התקשורת של השר שרנסקי מסרה בתגובה כי "בגלל רגישות הנושא ובגלל כל פועלו והמשך פועלו של שרנסקי למען פולארד, הוא מעדיף שלא להתראיין, עם זאת, השר מציין שלאחר 18 שנה בכלא אפשר לקבל בהבנה כל התבטאות מצידו של פולארד".