ציטוטים מדיונים קודמים - כך קוברים את פולארד בכנסת

http://www.jewsite.org/forum/viewtopic.php?t=3668

דיונים כמו זה שאמור להתקיים ביו שני הקרוב התקיימו כבר לא פעם ולא פעמיים. להלן קטעים מדבריו של השר גדעון עזרא המשיב מטעם הממשלה בדיונים אלה.

יום שלישי, ל' באדר א' התשס"ג (4 במרס 2003)
השר גדעון עזרא:
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיכאל איתן העלה נושא חשוב וכאוב למדינת ישראל.
צודק חבר הכנסת מיכאל איתן, גם במצעה של הממשלה הנושא הזה מוזכר. הנושא של יונתן פולארד, חבר הכנסת איתן, נמצא בטיפול מתאים של גורמים רשמיים של מדינת ישראל, והוא מטופל בכמה מישורים. ראש הממשלה אף העלה את הנושא בשיחות עם בכירים בממשל האמריקני.
הממשלה סבורה, שלמען הצלחת הטיפול בנושא יש לשמור על דיסקרטיות בכל הקשור בו, ולפיכך אני מציע להסתפק בדבריך ובדברי, ולאפשר לממשלה להמשיך את הטיפול בנושא המאוד-מאוד חשוב הזה, על מנת שיונתן פולארד יגיע במהרה אלינו הביתה. תודה.


יום רביעי, ד' בסיוון התשס"ג (4 ביוני 2003)
השר גדעון עזרא:
גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיכאל איתן, אני חושב שטוב אתה עושה שאתה מעלה ומזכיר את הנושא הזה.
מתחילת כהונתה של ממשלת ישראל עלה נושא פולארד על סדר-היום של הכנסת כמה פעמים. בשל חשאיות הנושא, תשובתי נשארת בעינה.
נושא ג'ונתן פולארד נמצא בטיפול מתאים של גורמים רשמיים במדינת ישראל, והוא מטופל בכמה מישורים. ראש הממשלה אף העלה את הנושא בשיחות עם בכירים בממשל האמריקני.

מיכאל איתן (הליכוד):
מתי?

השר גדעון עזרא:
ידידי, אמרתי לך קודם. בשל חשאיות הנושא, אינני מתכוון לתת לך נתונים נוספים.
הממשלה סבורה שלמען הצלחת הטיפול בנושא, יש לשמור על דיסקרטיות בכל הקשור בעניין.
לעצם העניין, אני מציע להסתפק בהודעה זו כאשר העובדה שאתה העלית את הדברים בהחלט ידועה. תודה.

יום רביעי, ל' חשוון התשס"ד (25 בנובמבר 2003)
השר גדעון עזרא:
"...
הנושא הזה לא עולה פעם ראשונה פה בכנסת. חזרתי ואמרתי את עמדת הממשלה בעניינו. אני אומר לכם, שהמאמצים לשחרור פולארד נמשכים במישורים גלויים וחשאיים. אל תזלזלו בכך ואל תזלזלו במילים הללו. לא כל הדברים אני יודע ולא כל הדברים אתם יודעים. ישנם דברים בגו..."

----------------------------------------------------------------------------------------

לא קשה להעריך שגם הפעם כמו בפעמים הקודמות תדאג הממשלה (בשליחותו הנאמנה של השר עזרא) לקבור את הנושא עד לדיון הבא... קשה להתמודד עם הטענות בדבר "פעולות חשאיות שהשתיקה יפה להן" אך ניתן ללמוד על (אי) קיומן מהיחס לנושא כפי שהוא מתבטא במקרים הגלויים לציבור. עניין שליחת השגריר וגורלן של שתי העצומות לנשיא בוש שראש הממשלה דאג להיפטר מהן הן רק חלק מהדוגמאות שלא משאירות מקום לספק שרון איננו פועל ברצינות להשבתו של יהונתן הביתה.