עשרות מפגינים הפגינו היום בכיכר פריז בירושלים בקריאה לשרון שלא יחזור בלי פולארד.
10/4/05

המפגינים קראו לשרון לחזור לחוה לא לפני שיחזיר את פולארד הביתה.
במהלך ההפגנה צעדו המפגינים אל הקונסוליה האמריקנית שם ביקשו להעביר לקונסול את התביעה לשחרור פולארד.