עוד על פרשת פולארד

מקור: פורום רוטר

 

מצ"ב קישור להמשך קריאת כל הפרק/מסמך: 
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=239&viewmode=threaded

מצ"ב קישור להמשך קריאת כל הפרק/מסמך:

241. פרשת אירנאגייט=פרשת פולארד=''פרס הקשיב לי ולא ענה לי''
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=241&viewmode=threaded

מצ"ב קישור להמשך קריאת כל הפרק/מסמך: 
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=242&viewmode=threadedתזכורת