http://literatura.co.il/website/index.asp?id=11796  

מ

שאלה ליוסי מלמן- האם נכונה השמועה שפולארד חשף את קשרי ארה"ב לעיראק ובגלל זה הוא יושב בכלא? אם לא, מדוע הוטל עליו עונש כבד כל כך?

 

יוסי מלמן, כתב "הארץ" לענייני טרור מודיעין וחוץ השיב על שאלות הגולשים.

 

לא. זה לא נכון. הוא יושב בכלא מכיוון שריגל לטובת מדינה זרה, ידידותית לארצות הברית, והעביר לה מידע סודי ביותר. בדיוק מאותה סיבה שוואנונו יושב בכלא (אף שהמידע הסודי שהעביר לא היה לסוכנים זרים אלא רק לעיתון) ומאותה סיבה ישב מרכוס קלינגברג 18 שנים בכלא.

 

העונש הכבד הוטל עליו משום שהממשל האמריקאי של הנשיא רייגן כעס עליו ועל ישראל וראה במעשה תקיעת סכין בגב מצדו של ידיד. יתר על כן, לאחר שישראל הודיעה כי היא תשתף פעולה עם צוות החקירה האמריקאי (מעשה שהוא כשלעצמו הוא ראוי לגינוי - שהרי מדוע שהמדינה המפעילה תפעל נגד האינטרסים של הסוכן המסור שלה?) היא ניסתה (כמה אופייני) להונות את האמריקאים. עדיף היה לסרב לשתף פעולה או לפחות להתנות את שיתוף הפעולה בחקירה פולארד בהתחייבות אמריקאית להקל בעונשו (כמו במעין עסקת טיעון משפטית), מאשר להודיע על שיתוף פעולה ואז לנסות שוב ולרמות. 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/QAHeb.jhtml?qaNo=87&m=87