הצעת חוק לקידום שחרור פולארד
15:42, 15 מרץ 2004 / כ"ב באדר תשס"ד

חברי הכנסת מיכאל איתן ואופיר פינס יחד עם קבוצת חברי כנסת הניחו היום הצעת חוק חדשה שמטרתה "לקדם את הפעילות למען שחרורו של יונתן פולארד" הצעת החוק באה להכריח את הממשלה לפעול בנושא.

 

כתבנו בכנסת חגי סרי לוי מדווח כי על פי הצעת החוק תגבש הממשלה תוכנית פעולה למען שחרור פולארד ולמימוש מחויבותיה כלפיו. תוכנית פעולה זו תכלול פניה לרשויות המוסמכות בארצות הברית לשם פתיחה במו"מ לשחרורו.

מדובר בפעולות המותרות על פי דיני ארצות הברית לשם השפעה על דעת הקהל בארה"ב למען שחרור פולארד. כמו כן מדובר על פעולות המותרות בקרב אנשי ממשל אנשי אקדמיה קהילות יהודיות וקהילות אחרות התומכות במדינת ישראל. כך גם ב'קרב מנהיגות דתית ארגוני זכויות אדם ואזרח.

הצעת החוק מחייבת את שגריר ישראל לבקר את פולארד בכלאו אחת ל6 חודשים לפחות.

הממשלה תמנה את אחד מחבריה (הכוונה לשר) לרכז את כל הפעולות למען שחרור פולארד.

על ראש הממשלה לדווח למליאת הכנסת על תוכנית הפעולה המוצעת בתוך 60 יום מיום תחילתו של חוק זה. הממשלה תקיים דיונים בתוכנית הפעולה ובקידומה החל מיום קבלת החוק ועד לשחרורו של יונתן פולארד.

השר הממונה יצטרך לדווח גם לוועדת החוץ והבטחון של הכנסת אחת לשלשה חודשים על התקדמות המהלכים לשחרור פולארד.

יוזמי הצעת החוק כללו בהצעתם הקמת קרן מיוחדת בסכום של ארבעה וחצי מליון שקלים לשנה.

האחראי על כספי הקרן יהיה השר הממונה והם ייועדו לתמיכה בפעולות לשחרור פולארד, שמירה וחיזוק של הקשר בין מדינת ישראל ואזרחיה ליונתן פולארד לרבות ביקורים של גורמים רשמיים.

בדברי ההסבר לחוק כותבים המציעים כי "יונתן פולארד נמק כבר 18 שנים בכלא האמריקני בגין פעולות למען ממשלת ישראל. חשוב להדגיש כי המעשים הללו לא גרמו לפגיעה בחיי אדם... יונתן פולארד חתם על עסקת טיעון, הודה בביצוע העבירות ושיתף פעולה עם חוקריו. התביעה התחייבה שלא לדרוש מאסר עולם. חרף ההסכמה הזו ולאחר התערבות גורמי בטחון אמריקניים בהליך המשפטי הוטל עליו בנסיבות תמוהות עונש של מאסר עולם".

מנסחי הצעת החוק מוסיפים ואומרים כי : "בגלל יצוג משפטי לקוי נשללה מפולארד זכותו להליכים משפטיים הוגנים לרבות זכות הערעור על העונש החמור"

מגישי הצעת החוק קובעים כי "על פי אמות המידה המקובלות בעולם החופשי העונש שהוטל על פולארד הוא מוגזם בחומרתו".

לדבריהם הוכח כי "אין די בפעילות שנעשתה עד כה ונדרשת תכנית פעולה נחרצת ואינטנסיבית אשר תקבע תחומי אחריות לנושא ותמסד אותו כמאמץ קבוע ומתמשך עד להשגת השחרור".

על הצעת החוק חתומים גם חברי הכנסת אורי אריאל, אורית נוקד, שאול יהלום אריה אלדד וגלעד ארדן.