ראיון מהכלא - מאת בן כספית

ספטמבר 1999

כ"ב אלול תשנ"ט