להלן מכתב שקיבלתי היום - עשירי לאוגוסט 2011

לאור בקשתו זו של מר אביאם סלע- אני מסיר לאלתר את הטקסט כפי שנכתב במקור בידי שם העט פילוביץ שחף - ח.ח.