פולארד למימון: פרק את "החברא קדישא"
20:45, 4 דצמבר 2003 / ט' בכסלו תשס"ד

 פולארד דורש מישראל מימון מזכיר הממשלה להתפטר מעיסוק בשחרורו ולהעביר את הטיפול בו לידיו של ראש הממשלה. "פרק את ה'חברא קדישא' שלי" קורא פולארד במכתבו החריף למימון.

יהונתן פולארד, הסוכן הישראלי הכלוא באשמת ריגול עבור ישראל החל אתמול לרצות את שנתו ה 19 בכלא האמריקאי. פולארד שיגר מכתב למזכיר הממשלה ישראל מימון בו קורא לו להתפטר מתפקידו כראש הצוות הבין משרדי המטפל בענינו, ולפרק את הצוות.

במכתב כותב פולארד: "נדהמתי לשמוע כי הנימוק לאי יצירת קשר עמי במשך החודשים בהם אתה מכהן כיו"ר הצוות הבין משרדי המטפל בענייני, היא שאינך בטוח כי לארי דאב הוא אכן נציגי. כך טענת בפני עורך דיני. טענה שאינה רק מגוחכת, אלא גם אינה מצליחה אפילו לאפשר לך לתרץ את כשלונה הגמור של הממשלה לפעול למעני וזאת מאז שנתמנית לאחראי על הטיפול בענייני לפני כשישה חודשים"

עוד מוסיף פולארד וכותב כי "תהייתך בדבר היות עו"ד דאב פרקליטי, אינה במקומה וגם פוגעת ומעליבה. יתירה מכך, נדהמתי גם לשמוע כי ח"כ מיכאל איתן שנכח בפגישה לא הגיב לדבריך".

"בקיאות מינימלית בענייני די בה כדי לדעת שעו"ד דאב מסייע לי מאז מעצרי בשנת 85, והחל משנת 94 מונה לשמש כפרקליטי באופן רשמי. זאת מאז שהחלטתי לסרב לשתף פעולה עם עורכי דין שנבחרו על ידי ממשלת ישראל וקיבלו שכר ממנה, אך חיבלו בענייני תוך שהם פועלים כמשרתי האינטרסים של המדינה ולא את אלו שלי".

פולארד אומר במכתבו כי הספקות המועלים ביחס להיות עו"ד דאב בא כוחו החוקי, והטלת הספק בשל כך בהרשאתו לפעול ולדבר בשמו, "אינה מתקבלת על הדעת. שקרית, לא הוגנת וללא ספק נובעת מתוך שיקולים לא אמיתיים. הדבר אינו עולה בקנה אחד עם הרצון לסייע לי", כותב פולארד.

פולארד מוסיף: "לאחרונה קיבלנו, אני ורעייתי אסתר, דיווחים מגורמים ממשלתיים לפיהם אתה הודעת כי אנו זוכים למימון ממשלתי הכולל תשלום לעורכי הדין המייצגים אותי.
"מר מימון, ברור לכל כי מדובר בהצהרות שקריות שנועדו להגן על כבודו של רה"מ שרון. רק אדם חסר מצפון לחלוטין יכול לשקר בצורה כה בוטה! ידוע לך כי לא קיבלתי ולו סנט אחד מממשלת ישראל. לא אני ולא אשתי או מי מפרקליטי. לא עכשיו ולא בעבר. מעולם לא. כל טענה אחרת היא שקר.

ברור לי ולעורכי דיני, כי מעורבותך בענייני במשך ששת החודשים האחרונים לא הביאה להתקדמות כלשהי בענין שחרורי אלא ליצירת בלבול קפאון ולפיזור של שקרים מוחלטים. אתה ו"הצוות" שעליו אתה ממונה, שהשם "חברא קדישא" הולם אתכם, התעלמתם מכל בקשותינו לעזרה וסיוע. כל הצעה שהעלינו נדחתה. אין צעד אחד שנועד להביא לשחרורי אותו יישמתם".

"אין סיבה להמשיך ב"משחק" זה", כותב פולארד וקורא למימון: "תתפטר מיידית מעיסוקך בענייני, זאת אם נותר בקרבך מעט רגש של כבוד. פרק את ה"חברא קדישא" שממונה על הטיפול בי והעבר את האחריות לכך לידיו של מי שיש לו סמכות ועמדה להביאני הביתה ללא עיכובים מיותרים, לראש הממשלה".

"עם פתיחת שנת ה 19 לכליאתי בשל פעילותי עבור מדינת ישראל", כותב פולארד, "זכאי אני לדרוש מראש הממשלה למלא את חובתו כלפי ולהבטיח את שחרורי המיידי, כפי שהובטח בעבר על ידי ממשלת ארה"ב, הבטחה לה היה עד ראש הממשלה בעצמו.
עליו להשיבני מיידית הביתה ולדאוג כי את נרות החירות של חנוכה אדליק בביתי שבירושלים".

http://www.a7.org/news.php?id=66519