הרבי מלובביץ

ותמונות קטעי עיתונות

 

הרב והרבנית

הרב ושרון

התכנית הראשונית להנפקת בול שבוטלה לנוכח התנגדות הרבי