אתרים בנושאי בטיחות וסביבה בישראל 

 

  בטיחות כללית
logo

הטכניון- יחידת הבטיחות

מצגת עקרונות הבטיחות  שאלוני הבנה בבטיחות

מדור הבדיחות בנושאי בטיחות

  חקיקה ופסיקה  המשרד לאיכות הסביבה,

איכות האוויר - קבצים   איכות הסביבה בישראל

 אתרי סביבה מידע בנושאים סביבתיים, רעלים, קרינה  

 חומרים מסוכנים - טפסים  מפות אינטראקטיביות

המחלקה לבטיחות ולגהות באוניברסיטה העברית

המוסד לבטיחות ולגהות,

 חוקים ותקנות בבטיחות בעבודה  

 מערך הבטיחות בישראל- מוסדות וכתובות

מערכות לניהול בטיחות ובריאות בעבודה

אתר שלהבת- פורטל הבטיחות והגיהות

נושאי גיהות ובריאות

איכות הסביבה

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

מחקרים וסקרים

המון קישורים רלוונטיים (מחלקת הבטיחות של הטכניון)

מכון התקנים  הזמנת תקני בטיחות

http://www.sii.org.il

מרכז המחקר לבטיחות בעבודה- הטכניון

  בטיחות קרינה

בטיחות קרינה- אוניברסיטת בן גוריון

מחשבון רדיואקטיבי

 נהלי בטיחות קרינה

תקנות בטיחות

המרכז הארצי לבטיחות קרינה, נחל שורק

שירותי דוזימטריה אישית 

מאמרים ברשת בנושאים רלוונטיים

בטיחות קרינה

  שירותים, מאגרי מידע 

 המחלקה להוראת המדעים (מכון וייצמן)

מאגר מפעלים

 מאגר חומרים

הפינה לתלמיד

עולם הפלסטיק בישראל: חומרים פלסטיים,  אינדקס חברות פלסטיקה תהליכים ועוד.

מרכז יעוץ לנפגעים

לסנונית

סנונית- מאגר חוקים סביבתיים בישראל

 

פרסומי ושירותי מכון התקנים

הכל על לוחמה כימית וביולוגית (עברית)

ארגון הממונים על הבטיחות

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית

השירות לבריאות העובד - משרד הבריאות

המוסד לביטוח לאומי

ביטוח נפגעי עבודה

חברת ביקלס - יועצי בטיחות ועדים מומחים

תאונות ופסקי דין

אגף הפיקוח על העבודה- רשימת טלפונים

משרד התעשיה- אגף הפיקוח על העבודה

פורום הבטיחות - מומלץ
אקולוגיה ואיכות הסביבה

 

מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב

 

IEPIC - Israeli Environmental Policy Information Center

IEPIC המרכז הישראלי למדיניות סביבתית

חקיקה בתחום איכות הסביבה

חדשות הסביבה

אדם טבע ודין

טיפול בפסולת

זיהום האויר

רשות הטבע והגנים

הוראות בטיחות למטיילים

השטחים הפתוחים בישראל

כלים ואמצעים לשמירה על השטחים הפתוחים

 

מכון ערבה ללימודי הסביבה

מקורות זיהום והמלחת מים בערבה

בוקר טוב סביבה - חדשות הסביבה

עו"ד צבי לוינסון מומחה לאיכות הסביבה

קישורים לאתרים בינלאומיים בנושא איכות הסביבה

סנונית- מאגר אקולוגיה ואיכות הסביבה

- ארגון מסגרת לתנועה הסביבתית  חיים וסביבה

 

 

  מקורות המים בישראל, קישורים וכתבות

קהילת אשכולות פיס

אתרים בנושא המים - קישורים

קישורים - אתרים בנושא אקולוגיה

פסולת מוצקה

רמת חובב- נגב בר קיימא

החלון הירוק לצעירים- פרוייקט סביבתי של קק"ל

רשות הטבע והגנים- אמנות בינלאומיות

המרכז ליצור נקי...

המרכז ליצור נקי

logo

טביב- החברה לפינוי פסולת

החברה לשירותי איכות הסביבה

סיור וירטואלי במפעל

שירותי מעבדה

פעולה ירוקה - לשינוי חברתי אקולוגי

  מים וחיים- מאמרים וקישורים בנושא זיהום המים

איגוד ערים דן לתברואה - מיחזור באתר חיריה

סבבה- אתר הילדים של המשרד לאיכות הסביבה

 

הגל הירוק גולשים למען הסביבה  

רשימת הארגונים הלא ממשלתיים לאיכות הסביבה

פורום איכות הסביבה YNET

החברה להגנת הטבע

שימור סביבה וטבע

קרן קיימת לישראל- על איכות הסביבה

עלון קיר בטיחות וגיהות

ארכיון בטאון בטיחות

ביטאון הבטיחות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

last updated 12/2/07 

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני