בטיחות קרינה 

    

קרינה מייננת היא עוד אחד מאותם גורמים סביבתיים שאם לא נשמרים מהם, עלולים לפגוע בבריאות ובאיכות החיים.

ככל שמדע הרפואה מתקדם יותר, כך גדל גם השימוש במכשירי קרינה, ובמקביל גדלים גם הסיכונים לציבור ולעובדים. יחד עם זאת מתחזק הצורך ללמוד את נהושא ע"י השתלמויות והדרכות המיועדות לעובדי הקרינה.

כיום, רופאים, טכנאים, עובדי מחקר החשופים למנות קרינה גבוהות, מאמצים דפוסי עבודה בסטנדרטים מערביים המציבים את ערכי הבטיחות בסדר עדיפות גבוה. כאשר הכלל המוביל תמיד הוא: המנע מחשיפה מיותרת במידת האפשר או באנגלית ALARA As low as reasonable achievable  .

על פי החוק והתקנות במדינת ישראל כל עובד המוגדר כעובד קרינה (עובד הבא במגע עם קרינה או חומרים רדיואקטיביים), חייב בבדיקות רפואיות לפני כניסתו לעבודה ובבדיקה שנתית בידי רופא תעסוקתי.

בעיה קיימת בד"כ במקרים של חוסר ידע בקרב הציבור או אפילו עובדי הקרינה. עובדי קרינה בלתי מיומנים נותנים במקרים רבים מאוד, רמות קרינה בעשרות עד מאות אחוזים מעבר לנדרש. בעיה אחרת קיימת כאשר מצד שני אנשים מבקשים להיבדק במששירי CT כדי לבצע סריקה כללית. הקרינה מהמכשיר גבוהה מאוד עד כי עלולה לגרום למחלות בעצמה. בד"כ לקח זה לומדים האנשים רק לאחר מעשה, לאחר שנחשפו למנות קרינה שאינן מוצדקות באמת. אולם גם אין טעם אמיתי לחשוש מעבר לנדרש מן הקרינה. במיוחד אם המגע עם הקרינה נעשה במסגרת טיפולים מצילי חיים, שאז באמת סדרי העדיפויות הן לטובת הטיפול בקרינה.

המעבר למכשירי דיאגנוסטיקה דיגיטליים, מביאה אף היא להפחתה ברמת החשיפה לקרינה ידי אדם.  

המשך...

קרינה- ההשפעה הביולוגית ומגבלות החשיפה לאדם

רדיואקטביות

קרינה מייננת- דו"ח סביבתי

 

    

last updated 12/2/07 

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני