פורטל הבטיחות והגיהות הישראלי 

  תקנות הבטיחות  

כידוע, ממונה הבטיחות הוא האחראי על יישום תקנות הבטיחות במקום העבודה. החוק אומר כי במקום עבודה מעל 25 עובדים יש להקים וועדת בטיחות הפועלת בהתאם לנהלים שקבע משרד העבודה. במקומות עבודה גדולים, החוק דורש מיוי ממונה בטיחות מוסמך. ממונה הבטיחות, הוא עובד שעבר לצורך הכשרתו 320 שעות קורס אינטנסיבי, עבר בחינה מטעם המדינה וקיבל תעודת ממונה בטיחות. יותר מזה, כדי לשמור על התעודה עליו לעבור גם השתלמויות שנתיות נוספות לרענון.

וועדת הבטיחות במקום העבודה, המורכבת מנציגי העובדים והנהלה, מוסמכת לקבוע את נוהלי הבטיחות ואת הוראות הבטיחות המחייבים. מומלץ מאוד להעביר את הנהלים לאישור המוסד לבטיחות ולגיהות. חלק מנהלי הבטיחות חייבים לכלול הכשרתם והדרכתם של העובדים בהתאם להמלצות המוסד לבטיחות ולגיהות. כדי לשפר את המודעות של העובדים, ממליץ המוסד לבטיחות ולגיהות על הכשרת העובדים כנאמני בטיחות בקורס של שלושה ימים, שבסופן יוסמך העובד כנאמן בטיחות במקום עבודתו.

עדיף כי ממונה הבטיחות כי יהיה בעל רקע טכנולוגי וניסיון בתחום העיסוק העיקרי של המפעל. וכן עם ראש פתוח, ידע בחשמל וחומרים כימיים שהם יתרונות חשובים. אולם גם אם ממונה הבטיחות עונה על כל הדרישות, אולם אינו זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד העובדים ומצד ההנהלה, לא יוכל למלא תפקידו באופן מושלם. מובן כי על ממונה הבטיחות להתעדכן בחומר מקצועי מפעלי או כזה שמפרסם המוסד לבטיחות ולגיהות, והוא גם אחראי שיועברו השתלמויות תקופתיות לעובדים במפעל.

אולם המשפיע העיקרי על הבטיחות בעבודה הוא עדיין העובד עצמו. העובד נמצא במקום עבודתו יותר משליש של היממה. הוא שיכול לראות את הליקויים ראשון, מכיר את סביבת עבודתו, חש בשינויים או ריחות המעידים על כשל וכו'. כאן באה הכשרתו כנאמן בטיחות ומגבירה עשרות מונים את ערנותו ויכולתו להבחין בכשלים. זה, בשילוב עם סקירת כשלים בידי גורמים מקצועיים יחד עם וועדת הבטיחות, יכולה לצמצם את אחוז התאונות ונזקיהן.

 הגוף המקצועי המתאים לסקרית בטיחות הוא המחלקה לגיהות תעסוקתית וכן יועצים חיצוניים.

המחלקה מתמחה בביצוע הנדבכים היסודיים בגהות תעסוקתית: הכרה, הערכה ומניעה של גורמי סיכון בריאותיים במקום העבודה. הצבת היעד של קידום הבריאות התעסוקתית של העובד הביאה את המחלקה לפיתוח ידע, מיומנות וניסיון רחב, המוכרים באופן כלל ארצי, בתחומים הבאים:

 -ביצוע סריקת סיכונים גיהותיים.

-ביצוע ניטור סביבתי של חומרים, גורמים פסיקליים וביולוגיים.

-מתן יעוץ לשם בקרה ומניעה.

-ביצוע הדרכה והוראה.

-ביצוע סקרים ופרוייקטים מחקריים.

 

 

    

last updated 12/2/07 

 

   

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני