אורי צבי גרינברג

נגוהות - אצ"ג בקו ובצבע

שירים וציורים בעקבות השירים (מבחר על פי א'-ב')

אדם קובע לו פינה ביקום

אי אי מה יפית ירושלים שלי

אל גבעת הגוויות בשלג

אלוהי אבי גויים

בקץ הדרכים

האסון והעוון

הכלב והאדם עם לילה

הלילה יורים בשערייך

הנוגה הגדול

כל העניינים גשרים

מספר הימים

מעשה באחד שיצא ממנעליו

עם אלי הנפח

פנים אל פנים לנוכח הדמות

רק זה שאהב עד תכלית

שיר אמי והנחל

שיר אמי והנחל

שיר בן לכבוד אמא

שיר בן לכבוד אמא

שיר ילד למשל

שיר לניגון שניים שהולכים

שיר לקראת התגלות (ב)

שיר מן היער: חיה הצוחקת