פעילות בני עקיבא למען פולארד 19.9.04

בגיליון תשרי של עלון בני עקיבא כתבו על פעילות בני עקיבא למען פולארד.
בעיתון יש עמוד כפול שנקרא "חדשות בתנועה" ונושא פולארד היה הראשון בעמוד...