משלחת ח"כים תצא בשליחות הכנסת לבקר את יונתן פולארד.
26.6.2003

השדולה למען פולארד נפגשה לראשונה ביום ד, 25/6/03, בהשתתפות יו"ר הכנסת ובראשות חברי הכנסת אופיר פינס ומיכאל איתן. כמו כן השתתפו בפגישה חברי הכנסת אורי אריאל, אריה אלדד, יעקב מרגי, מרינה סולודקין, אהוד רצאבי, יאיר פרץ, מגלי ווהבה, ישראל אייכלר, אליעזר (ציטה) כהן ומשה כחלון.

חברי הכנסת אופיר פינס ומיכאל איתן הציגו בפני יתר חברי הכנסת את הפעילויות שנעשו בכנסת בשנים האחרונות לטובת שחרורו של יונתן פולארד, וציינו כי פעילות השדולה מתבצעת בשלושה אפיקים:

האפיק הראשון הינו חיזוק רוחו של יונתן פולארד.

במסגרת זו פנו חברי הכנסת איתן ופינס לחברי השדולה בבקשה לשלב ביקור אצל יונתן פולארד בכלאו - כלא בטנר בצפון קרוליינה, במסגרת סיורים שהם או ח"כים אחרים עורכים בארה"ב.

בהקשר זה נעתר יו"ר הכנסת לפנייתו של ח"כ אופיר פינס והבטיח כי הכנסת תשגר משלחת לביקור אצל יונתן פולארד. כמו כן, הודיע יו"ר הכנסת שהוא אישית יבקר את יונתן פולארד בכלאו, כעומד בראש המשלחת או במסגרת אחד מביקוריו הקרובים בארה"ב.

ח"כ אורלב החתים למעלה מתשעים חברי כנסת על מכתב עידוד, שהועבר ליונתן פולארד לפני מספר חודשים.

האפיק השני הינו פעילות מול גורמים אמריקאיים, וביניהם חברי קונגרס וסנאט, אישי ציבור יהודיים וגורמי ממשל שונים.

ח"כ איתן ציין בהקשר זה, כי מאה ועשרה חברי כנסת חתמו על פניה לנשיא ארה"ב, שטרם נענתה. הוא הוסיף, כי בפגישה עם שגריר ארה"ב - דן קרצר, העלה את הנושא וביקש מענה לפנייתם של חברי הכנסת. השגריר הבטיח לו כי יבדוק את הנושא אצל הגורמים המוסמכים בארה"ב.

באפיק השלישי מתבצעת פעילות השדולה מול גורמי ממשל ישראליים.

במסגרת זו ציין ח"כ מיכאל איתן כי לפני מספר שבועות העביר יחד עם ח"כ אופיר פינס לראש הממשלה פנייה חתומה על-ידי כל ראשי הסיעות בכנסת (למעט הסיעות הערביות), שביקשה ממנו להעלות את נושא שחרורו של יונתן פולארד מול הבקשות והלחצים האמריקאיים על ישראל לשחרר אסירים ביטחוניים פלשתינאיים.

ח"כ אורי אריאל אמר בפגישה, כי פולארד נמצא בכלא כבר שמונה-עשרה שנים, וכי השדולה חייבת להאיץ את פעולותיה ולפעול ביתר שאת גם מול ממשלת ישראל וגם מול הממשל האמריקאי.

יו"ר הכנסת הביע במלים נרגשות תמיכה מלאה בפעילות השדולה.

בפגישה נכחו גם חברי הועד הציבורי לשחרור יונתן פולארד. נציג הועד, שדיבר בשם חברי הועד, העביר ביקורת קשה על מה שכינה "הפקרת יונתן פולארד", והאשים גם את חברי הכנסת במחדלים שבגינם, לדעתו, יונתן פולארד טרם שוחרר. הוא האשים גם את ראש-הממשלה בהפקרת פולארד וכן את שרת החינוך לימור לבנת, שלא נענתה לפניות הועד לשלב במערכת החינוך את נושא שחרורו של פולארד.

לבסוף, סיפר נציג הועד הציבורי לחברי הכנסת, כי בימים הקרובים יארגן הועד פעילויות מחאה שונות, שיקיפו רבבות רבות של ישראלים.

ח"כ מיכאל איתן סיפר כי הציע הצעה לסדר היום בעניין, שהועברה לועדת החוץ והביטחון. יו"ר הועדה, ח"כ יובל שטייניץ, הבטיח כי יכנס את כל הגורמים הנוגעים לועדה על-מנת לקבל דיווח על הפעולות הממשלתיות שנעשות למען שחרורו של פולארד.

ח"כ איתן, שסיכם את הישיבה, אמר כי לישיבה הבאה, בה יידונו פעילויות נוספות המתוכננות לעתיד, יוזמנו עורך דינו של יונתן פולארד - לארי דאב, וכן אשתו של פולארד - אסתר. הוא הוסיף, כי ימסור לחברי השדולה דין וחשבון על הדיון הצפוי בועדת החוץ והביטחון ועל המפגש עם ראש הממשלה בעניין זה, המתוכנן ל- 14/07/03.
http://www.miki.org.il/article.asp?newsid=811