לשחרר את פולארד עד חג החירות / יפה גולדשטיין

הצופה, יום שלישי א' בניסן תשס"ד 23.3.04