זיהום רעש 

 רעש במקומות העבודה - מושגי יסוד ותקנות

תקנות הבטיחות בעבודה בנושא רעש

השפעת הרעש על הסביבה

 

רקע

רעש הינו בעיה גיהותית נפוצה מאוד. על-פי מחקרים וסטטיסטיקות שנערכו במדינת ישראל כשליש מהעובדים בתעשייה במדינת ישראל נחשפים לרעש מזיק.

הפגיעה הפיזיולוגית בגוף האדם כתוצאה מחשיפה לרעש, חרשות, מוגדרת כמחלת מקצוע, על-פי חוק הביטוח הלאומי. מחלת מקצוע זו תופסת מקום ראשון בתביעות נכות כתוצאה ממחלת מקצוע המוגשת לביטוח לאומי.

 הרעש פוגע במערכת השמיעה. גם חשיפות קצרות לרעש גורמות לפגיעה זמנית במערכת השמיעה, וכתוצאה מכך ביכולת השמיעה. עם זאת, חשיפה קצרה וחד פעמית אינה תמיד קטלנית. לאחר תקופת מנוחה, מבלי להיחשף לרעש, יכולת השמיעה עשויה לחזור לרמתה הרגילה. חשיפה לרעש בתדירות גבוהה עלולה לגרום לפגיעה במערכת השמיעה. במקרים כאלו ניתן לאבחן שינויים פתולוגיים בשבלול.

 השפעת הרעש על מערכת השמיעה תלויה במספר גורמים:

מפלס הרעש.

אופי הרעש.

משך החשיפה.

תכונות פיזיולוגיות של האדם הנחשף לרעש.

 הירידה ביכולת השמיעה הנה איטית והדרגתית. תחילת התהליך אינה מאופיינת בסממנים חיצוניים או פיזיולוגיים הניתנים לאבחון על-ידי הנפגע. מודעות הנפגע, לעצם הפגיעה, מתקיימת לרוב במצב בו מערכת השמיעה נפגעת קשות. תהליך הירידה ביכולת השמיעה בצורה המתוארת, הינו בלתי הפיך. הרפואה המודרנית לא מצאה פתרון לתיקון הנזק. הפתרון מצוי, אם כך, בתהליכי מניעה והגנה. עבודה בתנאי רעש מחייבת בדיקות כושר שמיעה המתבצעות באמצעות מכשיר הנקרא אודיומטר. בדיקה מעין זו, מאפשרת גילוי מוקדם של פגיעה במערכת השמיעה.

 סף הרעש המותר לחשיפה במשך יום עבודה בן שמונה שעות הינו 85 דציבל (db). אם-כן, מטרתנו העיקרית הנה הקטנת הרעש בסביבת העבודה ככל שניתן מתחת ל-85db.

 כדי להפחית את החשיפה לרעש ניתן לבצע פעולות בכמה מישורים:

1. החלפת מקור הרעש בתהליך/ מכונה היוצרים פחות רעש, תחזוקה נכונה ואמינה.

2. הפחתת רעש על-ידי הפרדת גורם הרעש באמצעות אמצעי בידוד אקוסטיים (בידוד חלקי מכונות הגורמים רעש, בידוד המכונה כולה).

3. הגנה על האדם הנחשף לרעש באמצעות אמצעי מיגון אישיים (אוזניות, אטמי אוזניים).

 תקנות הבטיחות בעבודה מעגנות תחתן את ההגדרות והחובות הקיימות בנוגע להגנה על בריאות העובד העלול להיחשף לרעש מזיק.

 סדרי גודל לסוגי רעשים שונים: 

סוג ביחידות דציבל db

מפלס רעש

סף שמיעה

10

רשרוש עלים

20

דיבור שקט

30

מסעדה שקטה

40

ציוץ ציפורים

50

דיבור רגיל

60

שואב אבק ביתי

70

מסעדה רועשת

80

אבן משחזת

90

צופר רכב

100

תזמורת

110

גנרטור (סף ההרגשה)

120

 מנוע סילון (סף הכאב)

140

המשך...