הרדיפה אחרי אנשי הלח"י

 

 

הסזון מאת יהודה לפידות