דיסקוגרפיה  

ההופעה אתי אנקרי דוד דאור   1998

 

 

 

 

לא נשכח את יהונתן פולארד