בטיחות קרינה 

  הוראת וכללי בטיחות קרינה במתקני רדיוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

    

last updated 5/7/04 

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני