תמונות     מאמרים      ספר הקטרוג והאמונה        פעילויות  ביוגרפיה

 

  אורי צבי גרינברג

 

ספר הקטרוג והאמונה

 

לאורי צבי גרינברג

הוצאת סדן * ירושלים - תל אביב * תרצ"ז

 

רקב לבית ישראל

האחד לא שכח * מבוא קטן

במורא הנבואה

אבוי ממעמקים

זה מלככם מת

איקלע סיקריק

באזני ילד אספר

בין דמים לדמים

עם לבדד

בכתב במכוה

על בארות גזעי

א)      כלרבי יוסף דילה רינה

ב)      מגדל הגויות

ג)       בת אדום רצה דם

ד)      מדמי אבותי בספרד

ה)      משא ערי הכתר

ו)        מאחורי הפרגוד

ז)       בסוד נמרים

קהילות הקדש בגולה /פואימה

האב היושב על הטיבר

דבר לבית אדום

תפילת מגן

מולדתי באש ופני לאלוהים ולאימי

 

גלות

נאום אל העם

 

כרוניקה שחורה / קרע הבית

 

בברחי מהם

ציונים /מחזור א' חמש פרשיות מפורשות ואחת סתומה

ציונים /שבע פרשיות מפורשות ואחת סתומה

בשובי אמרתי שיר

 

ספר לא אל לא מלך לא גיבור שירי קיץ תרצ"ו

מחזור א' /פנים אל פנים

מחזור ב' /על שלא עמדנו במסה / קטרוג ובכי

מחזור ג' /בחודש הרביעי.../בפני אל הגולה

גלמוד בדורי ומבוער כמו סנה

אמת אחת ולא שתים

השיר והסיף

העלם שנעלם בגופנו, עלה!

כד מטיא שעתא...

יהודה היום יהודה מחר / משא דוי ומשא גיל

 

 

 

האתר נבנה ע"י חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים