על האתר  

נושאי הבטיחות והגהות חשיבותם היום הולכת וגדלה ואין כיום מוסד רציני שאינו מקדיש לנושא משאבים ומחשבה. את התיעוד המוקדם ביותר בנושאי בטיחות גהות וסביבה, אפשר למצוא בתורה שניתנה לעם ישראל. התורה נותנת לנושא גושפנקא חוקית קדושה, וזאת מעבר לחשיבות המובנת שיש לערכי השמירה על הבריאות, הסביבה וכללי הבטיחות. בכך נותנת התורה משנה חשיבות לנושאים אלו, כי מדובר על חיינו ועל המשך עתיד הקיום האנושי  על פני האדמה הזאת, נושאים שהם לכל הדעות "קדושים" בזכות עצמם.

בפרשת כי תצא אנו מצווים: "ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך" (דברים כב ח). התורה מכירה באחריות בעל הבית על כשלים שנעשו בתחומו ועליו לתת את הדין. פועל יוצא הוא האחריות המוטלת על מנהלי המפעלים על הנעשה בתחומם, ראשי עיריות על הנעשה בעירם, ומנהלי מוסדות על הנעשה במוסדותם. לפי גישה זאת, המנהל הוא האחראי על כשלים, ועליו לשאת באחריות אישית, וגם אם מינה אחראי בטיחות, האחריות הסופית נופלת עליו.  כמו כן התורה מקדישה תשומת לב רבה לנושאי הבריאות והיגיינה, אחת מהדוגמאות מובאת אף היא בפרשת כי תצא: "ויתד תהיה לך על אזנך" (דברים כג יד), על כל אחד לעשות כדי לשמור על סביבה נקייה ובריאה, כמו הדוגמה המובאת בפרשה על אדם היוצא לעשות את צרכיו. ואם אז הנושא קיבל תשומת לב, הרי זה נכון עוד יותר היום כאשר הצפיפות גבוהה, והזיהום המחריף מאיים על שלום העולם. אם לא נקפיד כל אחד על הדברים הקטנים בתחומו הוא, אל נתפלא אם התוצאה היא שגם מנהלים וראשי מדינה מזלזלים באחריותם.    

גם אם נושאי בטיחות וגהות נדחקים לטובת נושאים קיומיים שלכאורה הם עדיפים, כמו ביטחון ופרנסה, זה נעשה ללא צידוק אמיתי: מספר הנפגעים מזיהום סביבתי ותאונות (גם תאונות דרכים הם עניין של כשל בטיחותי) גבוה עשרות מונים ממספר הנפגעים ממלחמות וטרור. הכל עניין של חינוך ומודעות. גם החשיפה בעיתונות ובבתי הספר לוקה בחסר.

המוטיבציה לכתיבת האתר נובעת מהחשיבות שכותב האתר מקנה לנושאי בטיחות וסביבה, וזאת בעיקר לנוכח הכשל החינוכי בתחומים אלו. יש הרבה מידע בנושאי בטיחות וסביבה ברשת, רובו בשפות זרות, ואילו באתר הזה אני מנסה לרכז את החומר הקיים בעברית, חלקו מתורגם וחלקו מקורי. אתרים כאלו חשוב שיהיו נגישים גם לאנשים שאינם שולטים בשפה זרה במיוחד לתלמידי בתי הספר ואנשי המעוניינים להעמיק יותר את הבנתם בתחום הבטיחות.

המידע באתר הבטיחות מתמקד בנושאי בטיחות בעבודה, וכן בנושאי הסיכון מפני קרינה (שהושג בהסתמך על ניסיונו האישי של בונה אתר זה). בכך הוא נותן מידע חיוני באותם נושאים שחלקו ייחודי למדינת ישראל.

 

  בטיחות- המשך..

דף קישור למוסדות ציבוריים

רשימת הגופים העוסקים בבטיחות אקולוגיה ועוד.. 

 

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני