מסמכי נוהלי בטיחות קרינה במשרד הבריאות 

    

נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן בחדר ניתוח

נוהלי בטיחות קרינה בצילומי ילודים (פגים)

נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן ניידים

נוהלי בטיחות קרינה בצילומי רנטגן בחדר אנגיוגרף

נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.T

נוהלי בטיחות קרינה בצילומי שיניים

נוהלי בטיחות קרינה בצילומי פנורמה שיניים

נוהלי בטיחות מקרינה בצילומים אצל וטרינר

נוהלי בטיחות קרינה בחדר רנטגן לצילום ו/או שיקוף

נוהלי בטיחות קרינה בצילומי רנטגן בחדר צינטור

נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשור לבדיקת צפיפות העצם

אמצאים להפחתת הקרינה

קרינה מטלפון סלולרי שאלות ותשובות

 

 

 מסמכים שהוציא משרד הבריאות לבטיחות ומכשירי קרינה

קישורים לאתרים בנושאי הבטיחות והגהות בעברית

 

 

 

 

 

 

    

last updated 12/2/07 

האתר נבנה ע"י ד"ר חיים חרמון

לאתר אין מטרות מסחריות וכל החומר מובא לטובת הציבור

כל הזכויות שמורות ליוצרים

 

 

האתר מוקדש לאסיר ציון יונתן פולארד הנמק 21 שנה! בכלא האמריקני